Obese eindresultaat

Fabrikanten van testkits kunnen bij MicroVal een certificering aanvragen. Interessant onderwerp waar we nog niet thuis in waren. De opdracht begon eerst met ons verdiepen in de wereld van Microval en hoe het bedrijf zich wil profileren de komende periode.

Traduction de "implanon" en français

Dit begon met een logo, beeldconcept en eigen vormtaal. Daarna hebben we dit vertaald in het webontwerp inclusief webbouw en algemene middelen als briefpapier, visitekaartjes en een folder. Samen werd het een strakke, cleane en frisse huisstijl. Om meer te zien van het eindresultaat kan je via onze link in bio naar de website van Microval. Mais pour que cela fonctionne, il faut absolument respecter les règles suivantes :.

Obese eindresultaat

Il vous est conseillé cependant d'en parler à votre médecin avant de prendre la décision de reprendre votre pilule classique. Ces exemples peuvent contenir des mots familiers liés à votre recherche. Afficher les exemples de la traduction Implanon 19 exemples concordants. Vragen en antwoorden inzake de verwijzing voor onderhuids implantaat Implanon etonogestrel 68 mg. Questions et réponses sur la saisine relative à Implanon implant sous-cutané étonogestrel 68 mg.

De werkzame stof in Implanonetonogestrel, is een synthetisch vrouwelijk hormoon dat op progesteron lijkt.

Le principe actif d' Implanonl'étonogestrel, est une hormone féminine synthétique qui ressemble à la progestérone. Implanonl'étonogestrel, est une hormone féminine synthétique qui ressemble à la progestérone. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMEA heeft een arbitrageprocedure afgerond naar aanleiding van een verschil van inzicht tussen de lidstaten van de Europese Unie aangaande het verlenen van een vergunning voor het in de handel brengen van het geneesmiddel Implanon.

L'Agence européenne des médicaments EMEA a terminé une procédure d'arbitrage consécutive à un différend parmi les États membres de l'Union européenne à propos de l'autorisation concernant le médicament Implanon.

Implanon is een voorbehoedsmiddel voor vrouwen. Implanon est un contraceptif féminin.

Organon heeft een aanvraag ingediend voor een tweede hernieuwing van de handelsvergunning voor Implanon via de wederzijdse erkenningsprocedure op basis van de initiële handelsvergunning die op 25 augustus door Nederland werd verleend. Organon a demandé un second renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché pour Implanon par le biais d'une procédure de reconnaissance mutuelle sur la base de l'autorisation initiale accordée par les Pays-Bas le 25 août Implanon par le biais d'une procédure de reconnaissance mutuelle sur la base de l'autorisation initiale accordée par les Pays-Bas le 25 août Implanon Implanon NXT.

Iocp obesity

De anticonceptieve werking van Implanon wordt voornamelijk bereikt door ovulatieremming. L'action contraceptive de l'Implanon repose principalement sur l'inhibition de l'ovulation. Daarom zijn de eindresultaten van het onderzoek relevant voor Implanon.

Les résultats finaux de cette étude pourront donc être appliqués à l'Implanon. Samenvattend vindt het CHMP Implanon een effectieve anticonceptiemethode met een positieve baten-risicoverhouding die geen duidelijke veiligheidsproblemen met zich brengt.

En conclusion, le CHMP considère que l'Implanon est une méthode de contraception efficace, qui ne suscite aucune inquiétude apparente sur le plan sécuritaire, et dont le ratio bénéfice-risque est positif. De eerste Europese verlenging van de handelsvergunning van Implanon vond plaats in Le premier renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché européenne de l'Implanon a été accordé en En conclusion, le CHMP considère que l'Implanon est une méthode de contraception efficace, qui ne suscite aucune inquiétude apparente sur le plan sécuritaire, et considère donc que son ratio bénéfice- risque est positif.